viernes, 24 de agosto de 2012

25 Aug | Residencey talk and Marsipan | Bergen, Norway

Fotografer: Dragan Vojvodic

Kunstnerssnakk/Öppen studio: Mellom hav och marsipan

Lördag 25. Aug kl 15 / USF Verftet AiR Studio 1

Öppen studio och havperformance.
Henrik visar upp lite tidigare performance projekt som han utvecklat i Norge och Sverige. Resonerar och presenterar lite work in progress från Bergenvistelsen för att sedan hoppe i havet och gjöre en ny havperformance.

Det kommer att finnes havinspirerade marsipanskulpturer att spise.


Ingang på baksiden på USF Verftet i tunnelen. Heis upp till etage 3.
Kommer att finnas Hav&Marsipan skyltning hela vejen.

Om du har några frågor eller finner ikke vejen ring Henrik på 93272895 eller mail henrik.hedinge@gmail.com

Artist talk/Open Studio: Between sea and marzipan

Saturday 3 pm August 25th / USF Verftet AiR Studio 1
Open studio and sea performance.

Henrik will present some earlier performance projects that he has developed in Norway and Sweden. Then he will show and talk about some work in progress from this Bergen stay before he jumps into the sea for a new sea performance.

There will be some sea inspired marzipan sculptures to eat.


Enter at the backside of USF Verftet, door in tunnel. Elevator up to 3rd floor.
There will be Hav&Marsipan signs to follow.

If you have any questions or cannot find the way, call Henrik at 93272895 or mail henrik.hedinge@gmail.com

http://airbergen.com/default.asp?id=168&side=kunstner&sp=1
www.henrikhedinge.blogspot.com
www.seaperformance.blogspot.com

No hay comentarios.: